Velg i software hvordan du vil bruke enheten.

Se de 5 hovedinstillingene over.

Trot Tracker

Trackeren som tenker selv!!!

En enhet 5 muligheter

Webshop

www.trotdevelopment.com

Vi søker forhandlere i alle land, kontakt oss på

support@trot.no